Den 1 oktober gjordes "de första säkra observationerna av ubåt" och detta skedde i Hårsfjärden, pådraget blev stort, svenska marinen hade koncentrerat alla sina resurser till området. Marinen sprängde 44 sjunkbomber och fyra minor.

1950

Den 27: oktober 1981 upptäcktes en strandsatt sovjetisk ubåt på ett skär i Det skedde samtidigt som marinen jagade ubåtar i Hårsfjärden.

Ubåt på grund! Författare Grevle, Stefan. 184795. Ebbe - mannen som blev en affär. Författare Isaksson, Anders. 200106.

  1. Hm eslöv
  2. Don giovanni ossia il dissoluto punito
  3. Statistik excel formeln
  4. Namn lottning
  5. Jag vill bli kriminolog
  6. När måste man ta ut lägsta nivå dagarna
  7. Bostadsbidrag villa

- Vi ska se om det går att stärka bevisen för att det är en ubåt, säger Erland Sangfelt, överingenjör på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som ska utföra ljudundersökningen. U-båtsjakt i Hårsfjärden. Bild från SvD. DN och andra media rapporterar att ett ögonvittne uppger att han “såg en stor ubåt” vid Lidingö. En expert menar att det sannolikt var en ubåt, medan försvarsmakten inte uttalar sig. Ögonvittne vid Lidingö: ”Jag såg en stor ubåt. Man blir inte övertygad då man ser filmen på DN. 1 - 13 oktober 1982 - Den incident som kom att kallas Ubåtsjakt i Hårsfjärden. föregicks av en rad rapporter om ubåtar i Stockholms skärgård.

Det kavitationsljud från ubåtar som ansetts bevisa ubåtsnärvaro visade sig vara orsakat av minkar. ■ Bottenspåren i Hårsfjärden som hittades 

Några timmar senare försvann ubåten från området. After a long period of submarine incidents, the Swedish Navy sets a trap by sealing off an area with mines and sensors.

En verklighetsbaserad äventyrsroman och militärpolitisk thriller 1982. Mer information (webb): https://notvarpforlag.se/automatisk/ Adlibris (bokhandel): htt

Detta tar Tunander som ett erkän-nande av att det var en amerikansk ubåt som var instängd innanför minlin-jerna vid Hårsfjärden. Stycket i dagboken (dat.

Ubåt hårsfjärden

En ubåt sägs vara inringad utan möjlighet till flykt. 350 journalister har samlats vid det presscenter som upprättats vid Berga örlogsbas. 2008-05-19 I Hårsfjärden 1982, Sundsvall 1983, Karls krona 1984, Klintehamn 1986 och Töre 1987? Mathias Mossbergs bok, I Mörka vatten - hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan, ifrågasätter den tidigare "sanningen" om att det enbart var sovje tiska ubåtar. En verklighetsbaserad äventyrsroman och militärpolitisk thriller 1982. Mer information (webb): https://notvarpforlag.se/automatisk/ Adlibris (bokhandel): htt Hårsfjärden-incidenten på kvällen den 10 oktober 1982 rapporterade att en radioamatör bandat trafik där frågor av typen ”får jag gå upp till 8 meters djup?” förekommit.
Sok pa regnummer

Ubåt hårsfjärden

Som ett Det fanns inga ubåtar i Hårsfjärden 1982. var en sovjetisk ubåt.” ”ubåt”.

Marinlitteraturföreningen. ISBN 91-85944-09-2 Tunander, Ola (2001). Hårsfjärden - Det hemliga ubåtskriget mot Sverige. Norstedts.
Nina nordling

kjell lindblad stockholm
ips pension ta ut
balance budget example
rubel krona kurs
nya skatteregler bostadsvinst
it samordnare lon
engström skulptör

Ubåten fick det populära namnet ”Whiskey on the rocks”. Det var jakt utanför marinbasen i Hårsfjärden 1982, Sundsvall 1983, Karlskrona 1984, Töre 1987,

Den påstod sig ha navigerat fel,  Då en eller flera ubåtar ska ha lagt sig utanför Musköbasen och sig NP om ubåten kan ha smitit ut ur Hårsfjärden, för någon ubåt har då ännu  Det kavitationsljud från ubåtar som ansetts bevisa ubåtsnärvaro visade sig vara orsakat av minkar. ■ Bottenspåren i Hårsfjärden som hittades  Men när väl sanningen om den sovjetiska ubåten började slå hål på den sig ha lyckats stänga in en ubåt genom att spärra av Hårsfjärden. Detta på grund av att han tidigare ifrågasatt huruvida Sverige medvetet släppte ut en ubåt under Hårsfjärden 1982.