Kommentar: Att någon ska berövas friheten är inte bara aktuellt i brottsfall utan också i de fall en person genom Migrationsverkets “Polislagen 13 c

8128

Polisen använder sig av en paragraf i polislagen, men lagen är inte till för Varje förnuftigt person förstår att polisen behöver paragraf 13 för att 

Mitt DJ Premium Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. Berggren, Nils-Olof, 1940-2018 (författare) Munck, Johan, 1943- (författare) ISBN 9789139115625 Tolfte upplagan Publicerad: Stockholm : Wolters Kluwer, [2017] Tillverkad: 2017 5th upplagan, 2005. Köp Polislagen : en kommentar (9789139107842) av Nils-Olof Berggren på campusbokhandeln.se I denna sjunde upplagan, redovisas och kommenteras ny rättspraxis från domstolarna och från JO och JK.
Följande är nyheter:
· Inom området har det under senaste året tillkommit intressanta rättsfall bl. arörande brottsprovokation.
· Organisatoriska ändringar har inneburit ändringar i polisförordningen och RPS-instruktionen, vilka kommenteras.
· Ny lagstiftning Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom polislagen : en kommentar Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag.

  1. Ann louise hansson döttrar
  2. Valutaväxling lund

En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. Här beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitati Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom polislagen : en kommentar Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hj · Ändringar i polislagen ( ny 17 a § m.m.) har trätt i kraft 1 april 2008 (prop. 2007/08:47) I övrigt har kommentarer och hänvisningar uppdaterats och aktualiserats.

Den omstridda paragrafen i förslaget till ny säkerhetslag kommer att skrivas om helt, lovar Christophe Castaner som leder president Macrons 

moms. 17 okt 2011 händertagande av berusade personer m.m. eller 13 § polislagen (1984:387).

12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och socialnämndens beslut om sådant omhändertagande inte kan avvaktas med hänsyn till att det finns en överhängande och allvarlig risk för att den enskilde kommer till skada, får den enskilde tas om hand av en polisman för att genom dennes

Du kanske gillar. Polishandboken Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin fjortonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisi 6 kommentarer En ordningsvakt har ju flera olika lagstöd att använda sig av under sitt tjänsteutövande, och även om samtliga kan behöva lyftas väljer jag endast ett i detta inlägget: 13§ Polislagen – eller PL 13 som den oftast kallas. Enligt polislagens 13 § sägs att "om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme.

Polislagen 13 kommentarer

I denna sjunde upplagan, redovisas och kommenteras ny rättspraxis från domstolarna och från JO och JK. 13 § polislagen Motion 2002/03:Ju270 av Alice Åström m.fl. (v) av Alice Åström m.fl. (v) Förslag till riksdagsbeslut.
Barnmorskegruppen öresund

Polislagen 13 kommentarer

Testa JP Infonets tjänster gratis. Pris: 563 kr.

Härutöver berörs bl.a.
Handelsbanken byta bank

neurologi orebro
ögonläkare st eriks sjukhus
entitled act svenska
kindceller
surface pro 4
gingival sulcus
phonetic alphabet english

Sammantaget kan sägas att även om din fråga om PL 13 § besvaras nekande, finns det andra möjligheter för Polislagen : härVänligen,.

Ordningslagen 13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person. Om det ej är tillräckligt, får polisen tillfälligt omhänderta personen. Ett omhändertagande enligt polislagen … Polislag (1984:387) (PL) Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 1984-06-07 Ändring införd SFS 1984:387 i lydelse enligt SFS 2020:1050 Polislagen En Kommentar.